Chia sẻ photoshop action hiệu ứng body painting miễn phí

Chia sẻ photoshop action hiệu ứng body painting miễn phí

Hôm nay tiếp tục chia sẻ cho mọi người file photoshop action hiệu ứng body painting miễn phí, giúp bạn tạo hiệu ứng chỉ với vài click chuột.

Một Photoshop Action mới từ creative maket giúp bạn body painting  (vẽ trên cơ thể) , cái này có video hướng dẫn đi kèm để bạn thao tác ndeex hơn

FEATURES:

 • Easy to use
 • Work in PSD.
 • Layer Organized
 • 4 Different Background
 • Text Included
 • Unlimited Tattoo Color
 • Real Texture
 • Unlimited design result
 • Video Tutorial
 • 1 .atn file (Action)
 • 1 .pat file (Pattern)
 • 1 .grd file (Gradient)
 • 2 .png file (Tattoo image)
 • HELP.txt
 • Explanation and how to use the action
 • Video Tutorial Link

Một số hình ảnh demo về photoshop action hiệu ứng body painting đem lại

Video hướng dẫn sử dụng photoshop action hiệu ứng body painting :

 

Nguồn : dohoafx.comBài Viết Liên Quan